Specializuji se na projektování silnoproudých a slaboproudých elektrických zařízení. V případě požadavku koordinace obou profesí. Vypracování projektové dokumentace všech stupňů stavebního řízení od jednoduchých staveb až po složité areálové infrastruktury. Digitalizace stavebních podkladů.

Jsme schopni dodat dokumentaci elektro v rozsazích:


- studie pro územní řízení a využití objektů (DUR)
- dokumentaci pro stavební povolení (DSP)
- dokumentaci pro výběr dodavatele (DVD)
- dokumentaci pro provedení stavby (DPS)
- realizační dokumentaci
- dokumentaci skutečného stavu